Thứ Năm, ngày 17 tháng 4 năm 2014

ĐHCĐ HSC thông qua ủy quyền HĐQT quyết định tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại

ĐHCĐ HSC thông qua ủy quyền HĐQT quyết định tăng tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại

Chiều nay (17/4) Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC - mã ) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tại TP. HCM.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị trình đại hội cổ đông phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty.


Theo HSC, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HSC luôn chạm 49% kể từ khi niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Nay khi Ủy ban Chứng khoán đang trong giai đoạn trình Thủ tướng về dự thảo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở các công ty niêm yết lên thay cho mức 49% như hiện nay.


Việc điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là cơ hội tốt để cổ phiếu HCM tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho công ty khi cần thiết và thay đổi cơ cấu cổ đông công ty theo hướng có nhiều nhà đầu tư tước ngoài hơn.


Hội đồng quản trị trình đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và quyết định tăng đến mức tối đa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành khi các cơ quan chức năng ban hành Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
ĐẦM DỰ TIỆC CAO CẤP

đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn

đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn
MSP : II.DP.05a

Giá bán : 600.000 VND
đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn

đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn
MSP : II.DP.04c

Giá bán : 680.000 VND
đầm dạo phố- đầm công sở

đầm dạo phố- đầm công sở
MSP : I.DP.11

Giá bán : 600.000 VND
đầm dự tiệc hoặc công sở

đầm dự tiệc hoặc công sở
MSP : I.DP.10

Giá bán : 650.000 VND
đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn

đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn
MSP : I.DP.09

Giá bán : 680.000 VND
đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn

đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn
MSP : I.DP.08

Giá bán : 680.000 VND
đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn

đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn
MSP : I.DP.06a

Giá bán : 800.000 VND
I.DP.06

I.DP.06

Giá bán : 800.000 VND
đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn

đầm dự tiệc - dạo phố xinh xắn
MSP : I.DP.05a

Giá bán : 800.000 VND